UTVALGTE ARBEIDER

Maleriene er abstrakte og preget av klare, sterke farver. Selv om figurene kan gi assosiasjoner til gjenkjennelige former er de ikke relatert til noen fortelling.

Ved å klikke på maleriet kan du nyte det i fullskjerm.